நீண்ட கால மழை எதிர்பார்பு பதிவு – மார்ச் 2020

கடந்த மாதம் முதல் முறையாக வேளாண் மக்களுக்கு உதவும் நோக்கில் நீண்ட கால மழை எதிர்பார்பு பதிவை செய்திருந்தோம். ஜனவரி 21ஆம் தேதி அன்று பிப்ரவரி மாதம் ஏற்படக்கூடிய மழை நிகழ்வுகளை ஒரே ஒரு வரைபடமாக கொடுத்தோம்.  இது சற்று குழப்பமாக உள்ளதாகவும் மழையின் அளவு பற்றி எந்த குறிப்பும் இல்லை என்ற பரிந்துரை நமது வாசகர்களிடம் இருந்து வந்தது.  இந்த முறை மார்ச் மாததிற்கான மழை எதிர்பார்புகளை ஐந்து வாரங்களாக பிரித்து பெய்யக்கூடிய மழை அளவை […]

Continue Reading

Fluctuating temp. trend to continue for another day or so

The winter this year has been sub par across Peninsular India with no major cold spell so far. With just a couple of days left for last week of February to come in chances for any cold spell further on looks less likely. The last few days have seen relatively cool mornings along the coast […]

Continue Reading

Southwest Monsoon, Chennai’s Unsung Hero – A COMK Long Term Rainfall Analysis

Weather Bloggers of Chennai always look forward to Northeast Monsoon the extremely erratic NEM though can take a leaf out of the Southwest Monsoon a true Unsung Hero for Chennai. A COMK analysis of Long term Rainfall trend since 1901

Continue Reading

Early Summer for West Interior TN – COMK LRF

Yesterday in a precursor to the upcoming Summer many parts of Tamil Nadu saw abnormally warm day with places like Salem recording more than 5°C above average temperature. Both IMD observatories in Chennai recorded highest temperature during January in more than a decade. Salem saw an increase of 4 degrees while Palayamkottai recorded more than […]

Continue Reading