கைகொடுக்குமா கோடை மழை? – ஓர் ஆய்வு

January 10, 2019,10:03 am COMK 0

2018ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவ மழை பற்றாக்குறை நிலையில் வரும் குளிர் / கோடைகால மழையை #தமிழகம் எதிர்பார்க்கும் நிலையில் புள்ளிவிவர அடிப்படையில் கைகொடுக்குமா கோடை #மழை ஓர் #COMK ஆய்வு

NEM Onset Guessing Game continues

October 24, 2018,8:40 am COMK 0

While the wait for NEM onset continues  a lot of anxiety and worries has started creeping up among people about the delay in onset. The early morning misty conditions and the sudden drop in night time temperatures have increased the worry quotient. Did the flooding / cyclone rumours a couple [Read More]