கைகொடுக்குமா கோடை மழை? – ஓர் ஆய்வு

2018ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவ மழை பற்றாக்குறை நிலையில் வரும் குளிர் / கோடைகால மழையை #தமிழகம் எதிர்பார்க்கும் நிலையில் புள்ளிவிவர அடிப்படையில் கைகொடுக்குமா கோடை #மழை ஓர் #COMK ஆய்வு

Continue Reading